ÖGEBÖĞRENME VE ÖĞRENCİ GELİŞİM BİRİMİ


Üniversite Yaşamına Uyum ProgramıProgram Amacı

Bu programın temel amacı üniversitemizi yeni kazanan öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak üniversite yaşamına uyumlarını kolaylaştırmaktır.

 

Program Kazanımları

Üniversite kaynaklarını/destek birimlerini tanıma ve kullanma,
  • ODTÜ'lü olma kimliğini kazanma,
  • Üniversite yaşamı için gerekli olan akademik becerileri edinme (Ders çalışma, zaman yönetimi vb.),
  • Üniversite yaşamı için gerekli olan sosyal becerileri edinme (Etkili iletişim, arkadaş edinme vb.),
  • Akademik ve sosyal yaşantıyı destekleyen gerekli kişisel gelişimi sağlama (Öz-düzenleme, olumsuz duygularla baş etme vb.)

 

Programın İşleyişi

Program farklı özellikte çok sayıda öğrenciye hitap ettiği için program kapsamında hem büyük gruplara hem küçük gruplara yönelik etkinlikler yer almaktadır.   Programda 2 başlık altında etkinlikler sunulmaktadır.  Bunlar; paylaşım toplantıları ve seminerlerdir.