ÖGEBÖĞRENME VE ÖĞRENCİ GELİŞİM BİRİMİ


Öğrenci Gelişim Hizmetleri

 

Psikolojik Danışma Hizmetleri

 

Öğrencilerimize kısa süreli bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmetleri vermeyi ve gerekli durumlarda öğrencilerimizi yardım alabilecekleri uygun birimlere yönlendirmeyi içerir.

 

Gelişimsel ve Koruyucu Hizmetler

 

Öğrencilerimizin gelişimsel ihtiyaçlarına yönelik, psikolojik sağlıklarını koruyucu ve önleyici etkinlikler yürütmeyi kapsar.

 

Akademik Gelişime Yönelik Hizmetler

 

Öğrencilerimize, akademik özelliklerini tanıma, üniversitede gerekli olan öğrenme becerilerini geliştirme ve başarılarını arttırma gibi konularda yardımcı olmayı amaçlar.

 

Mesleki Gelişime Yönelik Hizmetler

 

Öğrencilerimizin kendilerini tanımalarına, akademik ve mesleki konulara ilişkin kararlar vermelerine ve iş yaşamına hazırlanmalarına yardımcı olmayı hedefleyen etkinlikleri içerir.

 

Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri

 

Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını belli aralıklarla belirlemeyi, birim tarafından sunulan hizmetleri değerlendirmeyi, öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini takip eden araştırmalar yürütmeyi içerir. 

 

 

Öğrenme ve Öğretim Hizmetleri

 

Öğretimin Geliştirilmesine Yönelik Destek Hizmetleri

 

Mesleğe yeni başlayan öğretim elemanlarımıza yönelik mesleğe uyum programları yürütmeyi, öğretimi zenginleştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan seminerler sunmayı (örneğin, Etkili Öğretim Semineri) ve etkili öğretime yönelik kaynaklar geliştirmeyi içerir.

 

Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri

 

Mesleğe yeni başlayan öğretim elemanlarımızın desteğe gereksinim duydukları profesyonel gelişim alanları belirlemeyi, üniversitemizin öğretim ortamının geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmeyi, uygulamayı ve değerlendirmeyi, öğretim elemanlarına sunulan hizmetleri değerlendirmeyi kapsar.