ÖGEBÖĞRENME VE ÖĞRENCİ GELİŞİM BİRİMİ


Yayınlar

Makaleler


  • Barutçu Yıldırım, F., Yerin Güneri, O, & Çapa Aydın, Y. (2015). Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyi ve ilişkili değişkenler. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(2), 521-533.


Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler


  • Aydın, G.  (2015). Learning Needs of Preparatory Students- 12th METU International ELT Convention, Ankara, Turkey.


  • Aydın, G. & Yerin-Güneri, O. (2014). Qualitative and quantitative evaluation of an English language peer tutoring program for low achieving students. INSTALL International Conference: Reflexivity in Higher Education: Research and Models of Intervention for Underachieving Students, Naples, Italy.


  • Çapa Aydın, Y., Yerin Güneri, O.,  Yıldırım Barutçu, F. & Çağ, P. (2013). Predicting college student success and gains: College engagement and perceived English language proficiency. ECER (The European Conference on Educational Research), İstanbul, Turkey.


  • Aydın, G. & Yerin-Güneri, O. (2012). “Let’s learn together”: Academic support program. Embracing Challenges- 11th METU International ELT Convention, Ankara, Turkey.


Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler


  • Çağ, P., Aydın, G. Yıldırım Barutçu, F., Yerin Güneri, O. Çapa Aydın, Y. (2015). Üniversite öğrencilerinin başarı ve başarısızlıklarını etkileyen faktörlere nitel bir bakış. VIII. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyum, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.


  • Barutçu, F., Çapa Aydın, Y., & Yerin Güneri, O. (2012). Üniversite düzeyinde öğrenci memnuniyeti ve ilişkili değişkenler. ODTÜ Uygulamalı Eğitim Kongresi, Ankara.


  • Yumurtacı, D., Yerin Güneri, O., & Çapa Aydın, Y. (2012). International student satisfaction: A descriptive study. Uygulamalı Eğitim Kongresi, Ankara.


  • Yerin Güneri, O., Çapa Aydın, Y. Owen, D., Çelen, S., & Kurtoğlu, M. (2010). ODTÜ Öğrencilerinin psikolojik danışma ve rehberlik ihtiyaçları analizi çalışması. V. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, Mersin.