ÖGEBÖĞRENME VE ÖĞRENCİ GELİŞİM BİRİMİ


Misyonumuz

 

Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi (ÖGEB) öğrencilerimizin akademik, sosyal, kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi, öğretim elemanlarımızın öğretim ihtiyaçlarına yönelik hizmetler geliştirmeyi; üniversitemizin öğrenme ortamının geliştirilmesine, mesleki ve etik ilkelere bağlı, yeniliklere açık, katılımcı bir anlayış çerçevesinde katkıda bulunmayı amaçlar.