ÖGEBÖĞRENME VE ÖĞRENCİ GELİŞİM BİRİMİ


Etkili Öğretim Semineri (EÖS)


Üniversitemizde 1999 yılından bu yana düzenlenmekte olan Etkili Öğretim Semineri'nin amacı, deneyimli öğretim üyelerimizin üniversite eğitimi ile ilgili bilgi ve deneyimlerini mesleğe yeni başlayan öğretim elemanları ile paylaşmalarını sağlamaktır. Etkili Öğretim Semineri, fakülte farkı gözetilmeksizin ODTÜ’de göreve yeni başlamış bütün öğretim elemanlarının katılımına açıktır.


Etkili Öğretim Semineri'nin kapsamı ve süresi yıllar içinde farklılıklar göstermiştir. Günümüze değin toplam 11 Etkili Öğretim Semineri düzenlenmiştir. 2006-2008 yılları arasında seminer, “Etkili Öğretim, Ar-Ge ve Topluma Hizmet” adıyla verilmiştir. Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi’nin (ÖGEB) 2009 yılı Aralık ayında kurulmasının ardından, Etkili Öğretim Semineri bu birim tarafından düzenlenmeye başlamıştır.


Etkili Öğretim Semineri, Şubat 2015

Etkili Öğretim Semineri, Şubat 2014

Etkili Öğretim Semineri, Kasım 2013

Etkili Öğretim Semineri, 28 Şubat-1 Mart 2013

Etkili Öğretim Semineri, Mayıs 2012

Etkili Öğretim Semineri, Eylül 2011

Etkili Öğretim Semineri, Şubat 2011

Etkili Öğretim Semineri 2010