ÖGEBÖĞRENME VE ÖĞRENCİ GELİŞİM BİRİMİ


"Birlikte Öğrenelim" Akademik Destek Programı


Amaç


Bu programın amacı, Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık) öğrencilerimizin, İngilizce alanında daha deneyimli ve donanımlı olan Yabancı Diller Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) Bölümü (İÖB) öğrencilerimizden akademik anlamda destek almasını sağlamak ve İÖB öğrencilerimizin alan bilgilerini kullanacakları ve öğretme becerilerini geliştirecekleri ortamlar yaratarak mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

 

İşleyiş


Yabancı Diller Eğitimi Topluma Hizmet Uygulamaları dersi (FLE 352) koordinatörlüğü ve  Temel İngilizce Bölümü (TİB) Başkanlığı’nın desteği ile Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi (ÖGEB) tarafından yürütülen bu programda “Birlikte Öğrenelim” ilkesi benimsenmiştir. Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alan İÖB öğrencileri, akademik desteğe ihtiyaç duyan ve programa katılmak isteyen TİB öğrencileri ile eşleştirilmiştir. TİB öğrencilerine birebir çalışma ya da grupla çalışma seçenekleri sunulmuştur. TİB ve İÖB öğrencilerinin  çalışma tercihleri( birebir/grup) ve ders programları göz önünde bulundurularak 12 hafta sürecek bir çalışma takvimi oluşturulmuştur. Bu program kapsamında TİB öğrencileri, bilgi ve pratik eksiklikleri konusunda akademik destek alma, aktif bir şekilde öğrenmeye katılma ve yaptıkları çalışmalara ilişkin anında geribildirim alma  imkanı bulmaktadırlar. İÖB öğrencileri ise farklı düzeydeki öğrenciler için uygun materyal hazırlama, etkinlik planlama, öğrencilerle iletişim kurabilme, öğrencilere geri bildirim verebilme ve  ders anlatma becerilerini geliştirme imkanı bulmaktadırlar.