ÖGEBÖĞRENME VE ÖĞRENCİ GELİŞİM BİRİMİ


Birim Çalışanları

 

Başkan 

Oya Yerin Güneri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi ve Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi’nde başkan olarak görev yapmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’ndan almıştır. Araştırma ilgi alanları arasında, üniversite düzeyinde psikolojik danışma ve rehberlik, okulda zorbalık ve şiddet, kariyer gelişimi ve danışmanlığı yer almaktadır.

E-posta: guneri@metu.edu.tr 


Başkan Yardımcısı

Yeşim Çapa Aydın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi ve Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi’nde başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Biyoloji ve Fen Bilimleri Eğitimi alanındaki lisans derecelerini ODTÜ’den, Ölçme ve Değerlendirme alanındaki yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Ohio Devlet Üniversitesi’nden almıştır. Araştırma ilgi alanları arasında uygulamalı ölçme/istatistik, istatistik öğretimi, öğretmen eğitimi, özyeterlik, ve özdüzenleme vardır.

E-posta: capa@metu.edu.tr

Uzman

Pınar Çağ, Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi'nde uzman ve Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı doktora öğrencisidir. Lisans ve yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’ndan almıştır.  Araştırma ilgi alanları arasında evlilik doyumu, sosyal destek ve romantik ilişkiler yer almaktadır.

E-posta: cpinar@metu.edu.tr


Eğitim ve Öğretim Planlamacısı

Esra Eret Orhan, Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi'nde eğitim ve öğretim planlamacısıdır. Lisans derecesini ODTÜ, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden; yüksek lisans ve doktora derecelerini ODTÜ, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’ndan almıştır. Araştırma ilgi alanları arasında meslek öncesi öğretmen eğitimi, program geliştirme ve değerlendirme, öğretim tasarımı, fiziksel öğrenme ortamları ve öğretim yöntem-teknikleri yer almaktadır.

E-posta: eseret@metu.edu.tr


Araştırma Görevlisi

Funda Barutçu Yıldırım, Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi’nde araştırma görevlisidir.  Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı’ndan, yüksek lisans ve doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’ndan almıştır. Araştırma ilgi alanları arasında yakın ilişkiler, ayrılık, üniversite yaşamına uyum, motivasyon, öz-saygı yer almaktadır.

E-posta: barutcu@metu.edu.tr


Araştırma Görevlisi

Gökçen Aydın, Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi'nde araştırma görevlisi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı doktora öğrencisidir. Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden,  yüksek lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’ndan almıştır. Araştırma ilgi alanları arasında üniversite öğrencilerinin akademik başarısı ve motivasyon yer almaktadır.

E-posta: agokcen@metu.edu.tr