ÖGEBÖĞRENME VE ÖĞRENCİ GELİŞİM BİRİMİ


Amaçlarımız

 

  • Öğrencilerimizin ruh sağlığını koruyucu ve gelişimlerini destekleyici hizmetler sunmak.

 

  • Öğrencilerimizin özelliklerini tanımaya, gelişimlerini izlemeye, ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik araştırmalar yapmak.

 

  • Üniversitemizin öğrenme ortamının geliştirilmesine yönelik, öğretim üyelerine yönelik destek hizmetleri geliştirmek, sunmak ve değerlendirmek.

 

  • Üniversitemizin öğrenim ortamının geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak.